Прибой и Съдружниците, дружество за събиране на дългове- Адвокат за възстановяване на дългове Румъния, Букурещ

Прибой и Съдружниците е дружество за възстановяване на дългове и адвокатско дружество със седалище в Букурещ, Румъния, основано през 2010 г. Ние предоставяме услуги по възстановяване на търговски дългове, данъци или транспортни дългове в цяла Румъния и Европа.

Ето накратко, най-важните услуги, които предлагаме:

  1. Възстановяване на търговски вземания, събиране на неплатени задължения,без такси за събиране, само въз основа на успешен хонорар, т.е. плащането към резултата!
  2. Възстановяване на транспортни вземания (Внимание, вземанията в транспорт се покриват с 1-годишна давност – чл. 32 от Конвенцията за CMR!).
  3. Възстановяване на фискални, бюджетни и държавни вземания от държавни институции в Румъния.
  4. Възстановяване на дългове + данък и ДДС, свързани с издадените фактури, за длъжници, влезли в несъстоятелност / фалит.
  5. Учредяване на дружества в Румъния, заличаване, промени в Търговския Регистър за дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества.
  6. Фискални, икономически, правни или предприемачески консултации
  7. Правни съвети, изготвяне на документи, помощ и представителство пред съдилищата, пред органите за наказателно разследване или други власти.
  8. Възстановяване на външен ДДС – Можете да получите вътреобщностно възстановяване на ДДС за фактури за покупка, разходи от Австрия, Белгия, България, Чехия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург , Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Унгария. Например, можем да възстановим разходите за гориво (гориво, дизел, бензин), настаняване, ресторант, такси за магистрали или други пътища с такса, ферибот, паркинг, винетки, наем на превозни средства, ремонт и поддръжка на автомобили, участие в панаири и изложения, онлайн фактури за реклама и др.

В таблицата по-долу ще намерите нашите такси за успех, за услугите за възстановяване на дългове, като процент от действително възстановения дълг:

ПРОЦЕНТ ДНИ ОТ ПАДЕЖА
5% От 1 ден до 50 дни
7% От 51 дни до 90 дни
10% От 91 дни до 200 дни
12% От 201 дни до 365 дни
15% От 12месеца до 20  месеца
20% От 20 месеца до 30 месеца
25% От 30 месеца до 36  месеца
35% Възстановяване на действително инкасирани неустойки

Какво трябва да направите? Трябва да ни изпратите по електронната поща на contact@priboisiasociatii.ro документите, които формират дебита, който трябва да възстановите: договори, фактури, потвърждения на салдо, доказателства за частични плащания, девизи от работи и др.

Или по-просто, можете да ни изпратите по електронна поща счетоводен файл, който да включва: името на длъжниците, техния фискален код, точния дълг и падежната дата на дълга.

След получаване на тези документи, ние ги анализираме и ако има шансове за успех, ви изпращаме договора за сътрудничество. След получаване на подписания от вас договор, стартираме процедурата за възстановяване и ви държим в течение с цялата необходима информация!

Тук имате нашите данни за контакт:

Telefon: 0040 740 233 840

Fax: 0040 372 874 842

E-mail: contact@priboisiasociatii.ro

Web: www.priboisiasociatii.ro