Polskie

Priboi si Asociatii® to firma windykacyjna i prawnicza z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii, założona w 2010 roku. Oferujemy usługi handlowe, windykacyjne lub usługi transportowe w całej Rumunii i Europie.

Krótko mówiąc, najważniejsze usługi, które oferujemy:

a) Odzyskiwanie wierzytelności handlowych, windykacja niespłaconych długów, brak opłat wstępnych, tylko na podstawie success fee, czyli płatność od wyniku!

b) Odzyskiwanie wierzytelności transportowych (Uwaga, należności za transport są przedawnione po upływie jednego roku od terminu – art. 32 z Konwencji CMR!).

c) Odzyskiwanie wierzytelności podatkowych, budżetowych i rządowych od instytucji państwowych w Rumunii.

d) Odzyskiwanie długów + podatek i VAT od wystawionych faktur, w przypadku dłużników objętych niewypłacalnością / bankructwem.

e) Zakładanie spółek w Rumunii, zamykanie, modyfikacje zgłaszane w Rejestrze Handlowym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

f) Doradztwo podatkowe, ekonomiczne, prawne lub przedsiębiorcze

g) Porady prawne, sporządzanie dokumentów, pomoc i reprezentacja przed sądami, organami dochodzeniowymi lub innymi organami.

Co powinieneś zrobić? Przesłać nam e-mailem na adres contact@priboisiasociatii.ro dokumenty, które stanowią dług do odzyskania: umowy, faktury, potwierdzenia salda, dowody częściowych płatności, kosztorys robót itp.

Lub mówiąc prościej, możesz przesłać nam pocztą elektroniczną wyciąg księgowy zawierający: nazwę dłużnika, jego kod fiskalny, dokładny dług i datę wymagalności długu.

Po otrzymaniu tych dokumentów my je przeanalizujemy, jeśli istnieje szansa na sukces, wysyłamy umowę o współpracy. Po otrzymaniu jej podpisanej rozpoczynamy procedurę odzyskiwania i na bieżąco informujemy Cię o wszystkich niezbędnych informacjach!

Podajemy również nasze dane kontaktowe:

Tel: 0040 740 233 840

Fax: 0040 372 874 842

E-mail: contact@priboisiasociatii.ro

Web: www.priboisiasociatii.ro