Tarife

                         Onorariu de succes
Despagubiri RCA accidente rutiere cu vatamari sau deces
15%
 Recuperari creante in functie de timpul scurs de la scadenta
De la 1 zi la 31 de zile
5%
Intre 1 luna si 6 luni
10%
Intre 6 luni si 1 an
15%
Intre 1 an si 2 ani
20%
Creante externe (debitori straini)
Intre 2 ani si 3 ani
25%
Recuperare penalitati
35%
Debite de la firme in insolventa / faliment