Priboi si Asociatii, un nou sediu in 2017

Stimati colaboratori, dragi prieteni! Va informam ca de anul acesta Priboi si Asociatii isi va deschide un nou sediu, mai mare, mai modern, la adresa Intrarea Margelelor nr.13, sector 6, Bucuresti. Deschiderea oficiala va fi anuntata aici si pe retelele de socializare,  www.facebook.com/www.priboisiasociatii.ro si Instagram.

Pentru moment, adresa doar de corespondenta a Priboi si Asociatii este Intrarea Margelelor nr.13, sector 6, Bucuresti.

Telefon: (004) 0740 233 840 sau (004) 0746 548 064

Fax: (004) 0372 874 842

contact@priboisiasociatii.ro

Transport rutier de marfa

Am creat o pagina speciala pentru transportatori si tot ceea ce inseamna logistica, distributie, camioane, TIR-uri, etc. pentru ca noi, Priboi si Asociatii am fost intotdeauna preocupati de problemele clientilor nostri transportatori, de provocarile ce apar in procesul de transport rutier de marfa.

Din 2010 si pana acum am solutionat cu succes peste o mie de dosare de recuperari creante transport iar astazi mai mult de 80% dintre clientii nostri sunt transportatori rutieri. Fie ca aveti o casa de expeditii fie ca sunteti transportator cu prelata, container sau cisterna, de ADR, de lichide, agabaritice, frigo sau generale trebuie sa stiti ca in transportul rutier de marfuri termenul de prescriptie este de doar 1 an, spre deosebire de alte servicii unde se aplica termenul general. De aceea inseamna ca este foarte important sa actionati repede impotriva rau-platnicilor dvs. pentru ca, altfel, dupa un an de pasivitate, de inactiune, creanta dumneavoastra nu mai poate fi recuperata pe calea instantei. Facem cunoscuta aceasta prevedere speciala pentru transportatori pentru ca acestia sa nu piarda sume importante amanati de promisiunile debitorilor. Temeiul legal al acestui termen special de prescriptie extinctiva in transport este prevazut atat de Codul civil la articolul 2521 alineatul (2), cat si de Conventia CMR, art. 32 alin. (1).

Un alt serviciu pe care il oferim clientilor de profil este cel de recuperare taxa auto, timbru de mediu, taxa de prima inmatriculare: la fel ca si celelalte creante, pentru restituirea taxelor auto nu percepem decat onorariu de succes 25% din taxa recuperata. Actele de care avem nevoie sunt: decizia de la ANAF, chitanta cu care s-a achitat taxa, contractul sau factura de cumparare a masinii, carte de identitate a masinii sau talonul si brief-ul. Am recuperat cu succes si pana acum iar de anul acesta intrevedem o rata a succesului si mai ridicata datorita intrarii in vigoare a legii care elimina taxa auto.

Eliminarea taxei auto, a timbrului de mediu

“Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 6 ianuarie 2017, decretul pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, a anunțat Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă. Printre aceste taxe a fost eliminat si timbrul de mediu. Credem ca era normal sa fie eliminata aceasta taxa deoarece aceasta taxa este contrară dreptului comunitar fiind încălcate prevederile art. 110  din Tratatul Comunităţii Europene (TCE).

Cadru legal existent

1.1. Potrivit OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, succesoarea Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se datorează aceasta taxă pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin <LLNK 12003   211 50BP01   0 81>Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 (art 3). Obligaţia de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România (art 4 lit a). Deoarece  Lg. nr. 9/2012 a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2008 (art 16- fiind o continuare a OUG 50/2008), rezultă că taxa pe poluare este datorată numai pentru autovehicule pentru care se face prima înmatriculare în România, nu şi pentru cele aflate deja în circulaţie înmatriculate în ţară. Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă (art. 5 alin 1).

1.2.  Potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilită potrivit prevederilor <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 (art. II). Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv (art. III).

1.3. O.U.G. 208/2008 a fost abrogată prin O.U.G. nr. 218/2008 privind modificarea <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Conform art. III al acesteia, (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aşadar, se creează o diferenţă de tratament fiscal între maşinile noi şi cele vechi, înmatriculate în România după intrarea în vigoare a OUG 50/2008.

1.4. In urma modificărilor aduse OUG 50/2008, prin OUG 7/2009, persoanele fizice sau juridice care au achiziţionat autovehicule anterior datei de 15.12.2008, pentru calculul taxei de poluare se aplica nivelul taxei prevăzut de OUG 50/2008 (art. II din OUG 7/2009) până la modificarea acesteia de OUG 208/2008

1.5 Prin  OUG 118/2010 s-au modificat substantial OUG 50/2008, in sensul modificarii anexlelor 1 si 2 si a altor articole din textul de lege mentionat.

1.6. Prin  Lg. nr. 9/2012 s-a modificat substantial OUG 50/2008, in sensul modificarii anexlelor 1, 2, 3 si a altor articole din textul de lege mentionat.

1.7. În temeiul articolului 4 din Legea nr. 9/2012, obligația de plată a taxei pentru emisiile poluante lua naștere nu doar cu ocazia primei înmatriculări a unui vehicul în România, ci și, în anumite condiții, cu ocazia primei transcrieri în România a dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat.

1.8. Prin efectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2012 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul 2 din lege (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2012), intrată în vigoare la 31 ianuarie 2012, aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule la prima transcriere în România a dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat a fost însă suspendată până la 1 ianuarie 2013.

1.9.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013), care abrogă Legea nr. 9/2012, a intrat în vigoare la 15 martie 2013.

2.0. Potrivit articolului 4 din OUG nr. 9/2013: „Obligația de plată a timbrului de mediu intervine o singură dată, astfel:

a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;

b) la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s‑a restituit proprietarului valoarea reziduală a [timbrului de mediu pentru autovehicule] […];

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, [taxa pe poluare] sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d)  cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s‑a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, [taxei pe poluare] sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.”

2.1. Articolul 7 alineatul (2) din OUG nr. 9/2013 prevede:

„Valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național, calculată în baza legislației după care s‑a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu‑se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto național.”

In ceea ce priveşte aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor comunitare

 1. Constituţia României: De la 1 ian 2007, România este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din Constituţie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin 2), iar Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul si autoritatea judecătoreasca garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării si din prevederile alineatului 2 (alin.4). De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaţia de a respecta dispoziţiile din tratatele originare ale Comunităţii, dinainte de aderare.
 1. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene:. Prin Decizia în cauzaCosta/Enel (1964), CJE a stabilit că legea care se îndepărtează de Tratat – un izvor independent de drept – nu ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura sa originală şi specială, fără a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitară şi fără ca baza legală a Comunităţii însăşi să fie pusă la îndoială. Mai mult, aceeaşi decizie a definit relaţia dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional al statelor membre arătând că dreptul comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate de aplicare chiar şi în faţa dreptului naţional ulterior – or, în speţă, taxa pe poluare a fost introdusă în legislaţia internă de abia în anul 2008.

De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit că judecătorul naţional este obligat să aplice  normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor interne, fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau  a unei alte proceduri constituţionale.

In ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor art. 110 (fost art. 90) din TCE, art. 110 par. l din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene prevede: ”Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare”. Scopul general al art. 110 este acela de a asigura libera circulaţie a mărfurilor. Acest articol se referă la impozitele şi taxele interne (inclusiv taxa de poluare) care impun o sarcină fiscală mai consistentă produselor provenite din alte state membre, în comparaţie cu produsele interne.

Pentru a se interpreta corect actul normativ care reglementează „taxa de poluare” în raport de dispoziţiile comunitare urmează să uzaţi de interpretarea teleologică (după scop) a normei juridice. În expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2008 depus la Parlament sub nr. PL-x 536/10.09.2008 * si disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor, este menţionat în mod expres că dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinţă ar fi fost facilitarea intrării în România a unui număr foarte mare de autovehicule second hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi fost achiziţionate datorită preţului foarte mic. Aşadar, se vrea ca taxa pe poluare, al cărui scop este, în principiu, corect – potrivit principiului „poluatorul plăteşte”   să aibă ca efect imediat diminuarea introducerii în România a unor autovehicule second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru.

In materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie de import, CJE, a considerat ca articolul 110 din TCE vizează garantarea neutralităţii depline a impozitelor interne faţă de concurenţa dintre produsele care se află deja pe piaţa internă şi produselor din import (Hotărârea din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01, Rec., p. I – 4981; Hotărârea din 5 octombrie 2006, Nadasdi si Nemeth, C-290/05 şi C-333/05). Rezultă dintr-o jurisprudenţă constantă ca articolul 90 din TCE este încălcat atunci când impozitul aplicat produsului de import şi cel aplicat produsului naţional similar sunt calculate diferit după metode diferite, care conduc fie chiar si în cazuri limitate la un impozit mai mare aplicat produsului din import, ori în cazul unui autovehicul cu aceleaşi caracteristici înmatriculat deja în România nu se plătesc nici un fel de taxe de poluare la o revânzare a acestuia deşi poluează în egală măsură.

În lumina celor prezentate mai sus apreciem că O.U.G. nr. 50/2008 este contrară art. 110 din Tratatul Comunităţii Europene, întrucât este destinată să diminueze introducerea în România a unor autovehicule second-hand (a se vedea inclusiv expunerea de motive a actului normativ) deja înmatriculate într-un alt stat membru UE, favorizând astfel vânzarea de autovehicule second-hand deja înmatriculate în România.

Ori, după aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil când produsele importate sunt din alte ţări membre ale UE, atât timp cât  norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea furnizorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato – în speţă, taxă menită să descurajeze importul de banane în Italia).

Asupra încălcării art 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenţă de tratament s-a pronunţat Curtea de la Luxembourg prin hotărârea din 11 august 1995, cauzele reunite C-367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV ş.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxemburg şi vinurile din fructe provenite din alte state membre), sau prin hotărârea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele importate în Italia şi fructele cultivate în Italia).

In plus este de remarcat si un alt tip de discriminare: între persoanele care au solicitat înmatricularea autovehiculelor anterior datei de 1 iulie 2008 şi cele care înmatriculează autovehicule ulterior: doar că aceste din urmă persoane plătesc taxa de poluare, deşi este evident că poluează şi autovehiculele primei categorii de persoane cele înmatriculate.

Acest tip de discriminare trebuie analizat si prin perspectiva art. 16 din Constituţia României si a art. 26 din Pactul Internaţional din 16 dec.1966 privitor la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974 şi a art. 1 şi 2 din OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Discriminarea este realizată de legiuitor care a legat plata taxei pe poluare de momentul „primei înmatriculării”, deşi din preambulul OUG 50/2008 rezultă că s-a urmărit asigurarea protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, ceea ce implica instituirea unei taxe de poluare pentru toate autovehicule aflate în trafic, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”. Mai mult legiuitorul prin modificarea OUG 50/2008 operată prin prevederile O.U.G. 208/2008 respectiv O.U.G. 218/2008, transformă taxa aşa zisa „de poluare” într-o taxa menită să ajute industria constructoare de maşini, dându-i un pronunţat caracter fiscal protecţionist la adresa unor societăţi şi nu a mediului aşa cum  ar lăsa denumirea taxei să se înţeleagă.

Astfel prin aplicarea taxei in forma actuala principiul „poluatorul plateste” este transformat in principiul „unii poluatori platesc”, realizandu-se astfel o discriminare evidenta, sanctionabila atat de dreptul comunitar cat si de OG 137/2000.

 1. Jurisprudenţa comunitara: Relevanta pentru prezenta cerere este hotărârea pronunţata in cauza nr.C-402/09(Ioan Tatu c. Statul Român prin Ministerul Economiei şi FinanţelorDirecţia Generală a Finanţelor Publice SibiuAdministraţia Finanţelor Publice SibiuAdministraţia Fondului pentru Mediu şi Ministerul Mediului) a Curţii Europene de Justiţie, prin care s-a stabilit in mod indubitabil ca prevederile OUG 50/2008 sunt discriminatorii in raport de art. 110 din TFU (fost art. 90), Curtea  concluzionând :

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie, în statul membru menţionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională”

Acelaşi concluzii sunt pronunţate de Curtea Europeana de Justitie si in cauza nr. C-263/10 – Iulian Andrei Nisipeanu  împotriva  DGFP Gorj, Administrația Finanțelor Publice Tîrgu-Cărbunești, Administrația Fondului Pentru Mediu.

 Referitor la obligaţia statului roman de a rambursa taxele prelevate cu încălcarea dreptului European: Conform unei jurisprudenţe stabile a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, contribuabilii au dreptul la rambursarea impozitelor şi taxelor prelevate de un stat membru cu încălcarea dreptului european [afacerea 199/82, San Giorgio, Culegere 1983, p. 3595, par. 12; afacerea C-62/93, BP Soupergaz, Culegere 1995, p. I-1883, par. 40; afacerile reunite C-441/98 şi C-442/98, Michailidis, Culegere 2000, p. I-7145, par. 30]. Raţiunea acestui drept este aceea că un stat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere, ca urmare a aplicării unei dispoziţii fiscale naţionale incompatibile cu dreptul european [Opinia Avocatului General Fennelly în afacerile reunite C-397/98 şi C-410/98, Metallgesellschaft şi Hoechst].

În principiu, statele membre trebuie să ia măsuri pentru restituirea taxelor prelevate cu încălcarea dreptului european [afacerile reunite C-192/95 şi C-218/95, Comateb şi alţii, în Culegere 1997, p. I-165, par. 20].

Potrivit jurisprudenţei Curţii, regulile privind rambursarea sumelor prelevate cu încălcarea dreptulu comunitar sunt regulile naţionale. Aceste reguli trebuie să respecte însă principiul echivalenţei (pentru cererile de rambursare bazate pe încălcarea dreptului european nu pot fi instituite condiţii mai puţin favorabile decât pentru cererile similare bazate pe încălcarea dreptului naţional) şi principiul efectivităţii (regulile naţionale nu trebuie să facă excesiv de dificilă sau practică imposibilă exerciţiul drepturilor conferite de dreptul european) [afacerea C-228/96, Aprile, în Culegere 1998, p. I-7141, par. 18].

Conform jurisprudenţei instanţei de la Luxemburg, sunt considerate rezonabile perioade cuprinse între trei şi cinci ani de la data pronunţării hotărârii Curţii prin care s-a constatat faptul că impozitul/taxa sunt incompatibile cu dreptul european pentru exercitarea dreptului de rambursare [afacerea C-231/96, Edis, Culegere 1998, p. I-1451, par. 35; afacerile reunite C-216/99 şi C-222/99, Prisco şi CASER, în Culegere 2002, p. I-6761, par. 70; afacerea C-88/99, Roquette Freres, Culegere 2000, p. I-10645; afacerea C-342/96, Dilexport, Culegere 1999, p. I-579, par. 70].

Din analiza pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în afacerea Metallgesellschaft şi Hoechst rezultă faptul că restituirea taxelor prelevate cu încălcarea dreptului european nu poate fi condiţionată de contestarea reglementării la momentul efectuării plăţii, mai ales atunci când practica administrativă era în sensul respingerii contestaţiilor contribuabililor (par. 105 – 106 din hotărârea Curţii). Cu alte cuvinte, Curtea menţionează faptul că autorităţile fiscale naţionale nu pot invoca culpa contribuabililor, care nu au apelat la un remediu naţional ineficient, în condiţiile în care ele însele sunt culpabile pentru aplicarea unor reguli naţionale incompatibile cu dreptul european.

În acelaşi sens se pronunţă şi doctrina de drept fiscal european [Servaas van Thiel, în lucrarea Pasquale Pistone (editor), Legal Remedies in European Tax Law, Ed. IBFD, Amsterdam, 2009, p. 309].

În aceste condiţii, singura posibilitate pe care o au contribuabilii este aceea ca în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României şi art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală să solicite restituirea taxei de poluare prelevate “prin aplicarea eronată a dispoziţiilor legale“. O asemenea cerere de restituire poate fi formulată în termen de 5 ani, calculaţi de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care s-a născut dreptul la restituire, conform art. 135 C. pr. fisc.

În principiu, reglementarea fiscală naţională este compatibilă cu principiul echivalenţei şi cu principiul efectivităţii, întrucât regulile sunt practic aceleaşi cu regulile aplicabile în cazul în care se solicită restituirea unei taxe prelevate cu încălcarea dreptului naţional.

In concluzie, consideram ca eliminarea acestei taxe este corecta, intrucat oricum incalca legislatia comunitara. Acum insa este interesant de tinut sub observatie si de anticipat (in masura in care reusim!) care vor fi efectele eliminarii acestei taxe auto. Ca s-a numit timbru de mediu, ca taxa de prima inmatriculare sau taxa de poluare, cat timp a fost in vigoare, a incurajat evident piata de autovehicule noi. Astfel, analistii din domeniu intrevad o crestere considerabila a pietei second-hand in detrimentul celei de autoturisme noi. Deci, iata un moment favorabil pentru cei care vor sa isi cumpere o masina noua: dealerii se vor satura de stat pe facebook, asa ca un client ce va negocia la sange va fi mai bun decat zece potentiali clienti convinsi de achizitii second-hand!

Un alt aspect ineresant de studiat este cel al fondurilor pe care le strangea statul roman pana acum din aceasta taxa auto: s-a speculat ca miza reala era colectarea de bani ca sa acopere pensiile si alte ajutoare de stat, chiar daca in multe din cazuri taxa se restituia. Dar probabil vor creste contributiile pentru pensii sau statul va gasi alte forme de a se imprumuta de la populatie.

* http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9525

Cum alegem o firma de recuperari creante?

Este plin Internetul de firme de recuperari creante, cu site-uri stufoase, multe panglici si promisiuni numai de bine. Dar dumneavoastra cum stiti ce firma de recuperare creante sa alegeti astfel incat sa nu aveti parte de surprize neplacute dupa semnarea contractului? Raspunsul este unul si numai unul: sa fie mentionat in contractul pe care il semnati cu firma care se va ocupa de recuperarea creantelor dvs. faptul ca NU VETI PLATI NIMIC DECAT LA REZULTAT, adica DOAR ONORARIU DE SUCCES (dupa ce incasati efectiv). Nu va entuziasmati sa platiti mai putin la inceput fara sa vedeti fapte concrete iar apoi sa primiti doar promisiuni! In plus, este nepractic sa mai riscati inca o data sa pierdeti niste bani, dupa ce deja ati suferit o pierdere!

Al doilea detaliu este in stransa legatura cu primul, anume sa fie trecut in contract clar CARE ESTE VALOAREA EXACTA A ONORARIULUI DE SUCCES.

Va spunem toate aceste detalii pentru ca vrem ca dumneavoastra sa alegeti in deplina cunostinta de cauza iar ceea ce v-am spus, pentru noi, sunt chestiuni de principiu pe care le pot confirma oricare dintre clientii nostri: niciodata, nimeni nu a platit la Priboi si Asociatii onorariul decat la rezultat, dupa ce si-a incasat banii concret, efectiv. Aceste lucruri sunt prevazute expres in contractul cu clientii nostri.

Am vrea cu aceasta ocazie sa reamintim si care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmati daca aveti de recuperat creante si ne alegeti pe noi spre a va recupera debitele neincasate:

  • in prima faza asteptam pe e-mail sau fax documentele care formeaza creanta dvs. Daca sunt multe documente si va este dificil sa le scanati, ne puteti trimite doar o fisa contabila din care sa reiasa 4 aspecte: numele debitorului, CUI-ul acestuia, suma neincasata (creanta) si data scadentei;
  • daca in urma verificarilor noastre exista sanse de recuperare a creantelor, va trimitem pe e-mail un contract de mandat prin care dvs., mandantul, ne mandatati pe noi (mandatarul) sa va recuperam datoriile;
  • dupa ce primim inapoi pe e-mail de la dumneavoastra contractul de mandat semnat si stampilat, procedura de recuperare a creantelor demareaza direct;
  • Procedura de recuperare a creantelor se poate imparti in trei etape: prima – faza amiabila in care incercam pe cale nejudiciara, pasnica, sa recuperam creantele dvs., fie sa obtinem un angajament de plata, fie o plata partiala, cat de mica. Daca nu obtinem niciun rezultat pe cale amiabila, demaram, cu acordul dumneavoastra, cea de a doua faza, faza judiciara in care depunem actiunea in instanta de judecata. Aici durata procesului difera in functie de cat de aglomerata este instanta competenta sa judece cazul dvs. Oricum, in cazurile de recuperari creante, de principiu, se merge pe procedura somatiei de plata – ceea ce inseamna ca si daca ar contesta debitorul solutia instantei, tot nu va dura mai mult de 3 luni. Daca dupa obtinerea sentintei definitive tot nu putem obtine banii de la datornicul dvs., demaram faza de executare silita in care apelam la executorii judecatoresti agreati, despre care stim ca au rezultate bune. Aici, executorul judecatoresc poate gasi fie lichiditati – bani pe care sa vi-i vireze in cont, fie bunuri – terenuri, masini, etc. pe care le puteti accepta direct in contul creantei sau puteti astepta pana executorul judecatoresc le vinde la licitatie spre a le valorifica in vederea indestularii creantei.
  • In timpul recuperarii creantei ne puteti contacta pentru a primi informari telefonice sau pe e-mail oricand: este foarte important sa comunicam, sa ne consultam pentru a obtine cele mai bune rezultate!

Intr-un fel sau altul, daca dumneavoastra v-ati recuperat banii sau ati facut barter (ati acceptat bunuri in contul datoriei), dupa ce ne confirmati ca s-a recuperat creanta, noi va emitem factura fiscala conform valorii procentului de onorariu de succes stabilit prin contractul de mandat pe care l-am semnat cand ne-ati inaintat creanta.

Cam asta este tot: simplu, deschis, transparent si fara riscuri!

Cu stima, Priboi si Asociatii 😉

Colectarea debitelor – previziuni pentru 2017

Situatia de provizorat, de tranzitie pe care s-a guvernat in 2016 sub Cabinetul Ciolos iata ca tocmai s-a incheiat si noul Guvern Grindeanu (Dragnea – si ce daca?) incepe sa puna in aplicare – cel putin pentru moment – promisiunile pe care le-a lansat in campania electorala. Cresterea pensiilor, a salariilor, eliminarea contributiei la sanatate pentru pensii, etc. sunt ce-i drept o serie de masuri bune atat pentru omul de rand cat si pentru investitori pentru ca venituri mai mari pentru populatie inseamna un apetit mai mare pentru consum.

Problema rezida insa din faptul ca multe voci se intreaba – pe buna dreptate – de unde se vor acoperi toate aceste “super-oferte” , aceasta relaxare. Si, fiindca resursele sunt acestea care sunt, este limpede ca, pentru a sustine toate aceste relaxari, aceste planuri sociale, se impune cu celeritate o inasprire a controalelor fiscale, o mai buna colectare a taxelor si a impozitelor din partea ANAF astfel incat evaziunea fiscala sa scada, gradul de colectare a datoriilor catre stat sa inregistreze progrese si astfel sa se poata asigura veniturile necesare sustinerii promisiunilor din campanie.

Pana aici totul clar, logic si previzibil. Dar care va fi impactul asupra zonei juridice, a economiei societatilor mijlocii si mari, a antreprenorilor romani? O mai buna colectare de taxe si impozite concomitenta cu cresterea veniturilor populatiei este de preferat unei relaxari fiscale pe fondul unei puteri de cumparare scazuta? Credem cu tarie in prima varianta: banii trebuie sa circule, nu credem in sanatatea contrastelor – echilibrul si conturarea clasei de mijloc inseamna prosperitate. Spunem asta pentru ca nu poti vinde nimic cuiva care nu isi permite produsul, serviciile tale (cat ai vrea sa fii de liberal in gandire).

Sub aspect strict juridic si economic, in 2017, credem ca o inasprire a controalelor fiscale va da nastere la o atentie mai mare a firmelor spre a-si recupera debitele, datoriile de la partenerii lor, tocmai ca sa poata rezista impunerilor fiscale. Acest lucru, pentru noi, recuperatorii de creante, este un motiv de incantare, atitudinea generala a societatilor comerciale va fi una de mai mare pretuire a fiecarui ban, vor cauta metode de colectare a creantelor spre acoperirea necesarului de capital.

Vom reveni asupra acestor previziuni tot aici, pe site-ul nostru, spre jumatatea anului cand vom putea trage cateva concluzii preliminare. Pana atunci, va dorim mult succes si speram ca 2017 sa va aduca incasarile pe care vi le doriti!

De 6 ani, recuperari creante fara taxe de preluare

La implinirea cu succes a 6 ani de activitate, Priboi si Asociatii – recuperari creante fara taxe de preluare – transmite sincere salutari tuturor partenerilor sai: fara dumneavoastra nu am putea fi in pozitia in care suntem azi! Dumneavoastra ne-ati motivat permanent sa fim din ce in ce mai buni, mai atenti, mai staruitori in munca noastra si, pentru toate acestea, va multumim!

Tot cu aceasta ocazie va anuntam, dragi prieteni, ca de anul urmator Priboi si Asociatii va avea un nou sediu, mai mare, mai frumos, situat in Bucuresti, sector 6, strada Intrarea Margelelor nr. 13 . Mutarea efectiva si inaugurarea sediului vor fi facute publice in decursul anului urmator, pe site si in retelele sociale si media.

Impreuna, pe drumul marilor incasari!

Recuperare creante, debite doar cu onorariu de succes!

De ce insistam pe acest aspect? Pentru ca problematica recuperarii creantelor este una aparte in domeniul dreptului. Daca pentru alte materii poate fi respinsa ideea platii la rezultat pe motiv ca valoarea litigiului ar fi mai greu de estimat, in privinta drepturilor de creanta estimarile sunt exacte, este vorba strict de cifre cu minus in fata.

Mai mult, daca dumneavoastra deja ati suferit o pierdere, noi va intelegem si nu va mai ingreunam suferinta, motiv pentru care intotdeauna va percepem plata doar la rezultat, adica recuperare creante doar pe baza de onorariu de succes.

Asadar, suntem parteneri de cursa lunga si ramanem prieteni indiferent de rezultat: cu noi, practic, nu aveti nimic de pierdut!

NDA – Non-disclosure agreement – acord de confidentialitate – model in limba romana

Intr-o epoca in care drepturile de autor sunt chestiuni de fundament intr-o afacere, securitatea informatiilor, ideilor si strategiilor nu pot fi privite decat cu mare atentie: legaturile dintre partenerii de afaceri, cuvintele sau ideile rostite fac diferenta dintre castig sau pierdere.

Astfel, NDA – non-disclosure agreement este un instrument din ce in ce mai folosit in afaceri. Fiind atat de util, ne-am gandit ca un model de NDA pentru afaceristii romani este bine-venit, motiv pentru care am atasat un model de NDA in limba romana chiar aici!

NDA model romana (click aici!)

Autostrada Pitesti-Craiova-Dr.Tr.Severin. De ce?

Pentru ca la noi e greu cu autostrazile in general, iar de traversat muntii cu o autostrada inca facem studii de fezabilitate. Asa ca o autostrada pana Drobeta Turnu Severin de unde s-ar ajunge destul de repede la Belgrad, ar fi o solutie mai practica de legat Bucurestiul de vestul Europei. Poate un parteneriat intre Romania si Serbia ar da nastere unei autostrazi Belgrad – Drobeta Turnu Severin.

Mai mult, Bucuresti-Pitesti deja exista, pornirea este data, putem considera deja inceputa lucrarea! Pitesti si Craiova sunt cele mai importante centre de productie in industria auto din Romania iar o astfel de autostrada ar prezenta o garantie a cresterii capacitatilor de export pentru tara noastra.

Pentru lumea recuperarilor de creante, industria auto joaca un rol foarte important, astfel ne dorim consolidarea pozitiei Romaniei de producator auto in regiune.

Dumneavoastra ce credeti? Va asteptam aici parerile!

Translogistica – Salonul International de Transport si Logistica – Romexpo 2016

Fiindca vrem sa fim mereu la curent cu schimbarile din domeniul nostru cel mai targetat, anul acesta, in octombrie, noi, echipa Priboi si Asociatii, am vizitat targul de transport organizat la Romexpo Bucuresti – Bulevardul Marasti nr. 65 – 67. Pe langa ocazia cunoasterii celor mai noi provocari din domeniul transporturilor, ne-a facut o mare placere sa fim prezenti la Salonul International de Transport si Logistica – Translogistica si pentru a ne intalni cu unii din clientii nostri transportatori – o ocazie perfecta pentru socializare si consolidarea relatiilor comerciale.

De la transportatori rutieri de marfuri generale/ADR/frigo sau agabaritice pana la case de expeditii, transportatori maritimi, aerieni sau feroviari, toti au completat lista participantilor la acest targ de transport. Pentru ca intotdeauna am oferit recuperari creante transport fara taxe de preluare, un asemenea eveniment nu putea fi pierdut si iata ca prezenta noastra a fost o ocazie perfecta pentru a ne intalni cu reprezentantii unor mari branduri din transport precum Gokbora, XPO Logistic sau DB Schenker.

Din punctul nostru de vedere expozitia de transport si logistica de la Romexpo Bucuresti a fost una reusita, organizata perfect, exact in interesul transportatorilor si afacerilor conexe acestei ramuri.

Biblia, urare sfanta de Craciun si Paste

Mai mult decat orice alte urari anoste uzitate de publicul larg, am preferat sa folosim ocazia sarbatorilor pentru a va oferi un link adevarat, un cadou spiritual.

De aceea, fara multe introduceri si paranteze, va dorim tot ce este mai bun si va invitam, printre mese imbelsugate, sa cititi macar cateva randuri din Biblie. Iata un link interesant de unde va puteti descarca Biblia in format pdf :

http://societateabiblicaromana.ro/descarca.pdf

sau 

https://www.dropbox.com/sh/ra3tvxk2atbzl4q/AABpQm3wG2WiFWLu4uk8psS5a?dl=0&lst=&preview=Biblia+Cornilescu+tiparita+SBR++cu+rosu.pdf